Plán uvoľňovania opatrení v ÚSMEV – ZpS v súvislosti s ochorením COVID 19

Dodatok č. 10 ku Krízovému plánu

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina ( ďalej len „ÚSMEV – ZpS“ ) vydáva Dodatok č.10:  Plán uvoľňovania opatrení v ÚSMEV – ZpS v súvislosti s ochorením COVID 19

Plán uvoľňovania na základe usmernenia ÚVZ a MPSVaR bude prebiehať v 4 fázach so začiatkom od 03. 06. 2020. Začiatok každej nasledujúcej fázy bude prehodnocovaný na základe aktuálnej epidemiologickej situácie. Dodatok bude pravidelne aktualizovaný.

Dodatok č. 10 ku krízovému plánu