Dodatok č. 11 ku Krízovému plánu

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina ( ďalej len „ÚSMEV – ZpS“ ) vydáva Dodatok č.11:
Na základe priaznivej epidemiologickej situácie a po zasadnutí krízového tímu zariadenia ÚSMEV – ZpS sa presúva tretia fáza na 17.6.2020.

Dodatok č. 11 ku krízovému plánu